Γιαξε – Γιαξε: Δρ. Ιωάννης Καζόγλου, Φωτεινός Σαράντος, Γιάννης Γληνιας

Με τον Δρ. Ιωάννη Καζόγλου Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού.
Τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Γιάννη Γληνια.
Τον Φωτεινό Σαράντο Δημοτικο Σύμβουλο.