Γιαξε – Γιαξε: Με την Προεδρο του Δ.Σ. Σόνια Βασιλειάδου και τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Γλήνια

Γιαξε – Γιαξε: Με την Προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σόνια Βασιλειάδου και τον Αντιδήμαρχο τουρισμού Γιάννη Γλήνια.