Γιαξε Γιαξε 04-07-2022

Μέρος 1ο : Paul Stephan Christine
Μερος 2ο Κατερίνα Καραγιάννη: Οικονομικού Φόρουμ Θράκης
Μερος 3ο Εύη Αλεξανδροπούλου «Πρόγραμμα προστασίας και διαχείρισης κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση»