Ορθα Κοφτα : Ο επίκουρος καθηγητής μελισσοκομίας Άλεξ. Παπαχριστοφόρου και εκπρόσωπος της οικογένειας Βασιλούδια που παράγει το πικρόμελο