Σαμοθράκης Ενημέρωση – με τον Δήμαρχο Νίκο Γαλατούμο – Ενημέρωση για την πυρκαγιά

Σαμοθράκης Ενημέρωση – Με τον Στεργίου Μανώλη και τον Φωτη Φωτεινού

ολόκληρη η εκπομπή 10-08-2022