Χωρίς Κανόνες : Με τον Δήμαρχο Νίκο Γαλατούμο

Γαλατούμος : Δεν υπάρχει καμία εντολή από την Δημοτική Αρχή για να εκδιωχθεί ο κόσμος από το κάμπινγκ.
Η Δημοτική Αρχή έχει επιληφθεί του θέματος, δε θα ξανά υπάρξει πρόβλημα.