Χωρίς Κανόνες : Με τον πρόεδρο της Zante Feries Νικόλαο Κάρδαρη

Τα δρομολόγια του καλοκαιριού υπάρχουν στο σύστημα κρατήσεων.
Σύντομα θα ανακοινωθούν και από την σελίδα της εταιρίας