Χωρίς Παράταξη: Με τον διευθυντή Δημοσυνεταιριστικής Ευάγγελο Καζάκη

Χωρίς Παράταξη: Με τον διευθυντή  Δημοσυνεταιριστικής  Ευάγγελο Καζάκη μας ενημερώνει για το leader αλιείας κ για της επενδυτικές ευκαιρίες στην περιφέρεια μας.