Ματιες στην Ελλάδα και τον Κοσμο

Με τον Αναστάσιο Παπαγρηγορίου

Μια προσπάθεια να συνοψίσουμε τις κυριότερες ειδήσεις της εβδομάδας.
Και να σχολιάσουμε την επικαιρότητα που μας επιβάλλουν.
Με μεθόδους Gebels.

Τηλ: 2551098067


Skype : Samothraki Radio

5 Μαρτίου @ 11:00
11:00 — 12:00 (1h)