Ματιες στην Ελλάδα και τον Κοσμο

Μια προσπάθεια να συνοψίσουμε τις κυριότερες ειδήσεις της εβδομάδας.
Και να σχολιάσουμε την επικαιρότητα που μας επιβάλλουν.
Με μεθόδους Gebels.

18 Μαΐου @ 10:30
10:30 — 11:30 (1h)