Ματιες στην Ελλάδα και τον Κοσμο

Μια προσπάθεια να συνοψίσουμε τις κυριότερες ειδήσεις της εβδομάδας.
Και να σχολιάσουμε την επικαιρότητα που μας επιβάλλουν.
Με μεθόδους Gebels.

17 Μαΐου @ 11:00
11:00 — 12:00 (1h)