Ορθά – Κοφτά

https://www.mixcloud.com/σαμοθράκης-ενημέρωση/12-03-2023/