Ορθά Κοφτά

https://www.mixcloud.com/σαμοθράκης-ενημέρωση/14-05-2023/