Ορθά Κοφτά

https://www.mixcloud.com/σαμοθράκης-ενημέρωση/19-11-2023/