Γιαξε – Γιαξε : Με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Σαμοθράκης Γιάννη Γλήνια

Κτηματολόγιο ,Δασικοί Χάρτες, Κάμπινγκ, Δημοτικές Εκτάσεις, και Τουρισμός στη Σαμοθράκη